Karin

  • 175cm/5'8¾"
  • 86cm/33¾" B
  • 66cm/25¾"
  • 94cm/37"
  • 9.5 US
  • 2-4 US
  • Blonde
  • Blue